Högst upp på Validerat.se:s test hamnar Stockholm Stads sajt. Direkt efter den kommer Skatteverket.se. Och på tredje plats hamnar Polisen.se. Alla tre inom offentlig sektor.

– Det som slog mig när jag såg listan var att de i den övre delen nog har arbetat aktivt med att följa webbstandarder och gällande riktlinjer, och de längre ned inte har gjort det i samma utsträckning, säger Marcus Lindblom, webbstandardexpert på Meridium som står bakom Validerat.se.

Meridium har kört 16 automatiserade tester på 2010 års Topp100-lista. Testerna kollar bland annat på om det finns alt-texter till bilder, att länktexter inte bara heter ”Läs mer” och om koden följer W3C:s webbstandard.

– Till exempel kan de som använder talsyntes inte förstå vilka bilder en webbplats har utan alt-texter. Validering är viktigt för att webbplatsen ska nå så många som möjligt. Oavsett vilken utrustning man använder.

I jämförelse med SEO-listan, där den privata sektorn verkar vara bäst på sökordsoptimering, så är det just offentlig verksamhet som klarar sig bäst i Validerat.se:s tester på tillgänglighet och kodkvalitet. Halens, som fick utmärkelsen Sveriges bästa sajt, klarade sig sämst på valideringslistan med 40 procent passerade tillgänglighetstester.

– Här har den privata sektorn mycket att lära sig av den offentliga. Den privata sektorn ser kanske inte direkta vinster i att en webbplats kan nås av många, säger Marcus Lindblom.

Samtidigt framhåller Marcus Lindblom att man inte ska stirra sig blind på siffror och procenttal. Det viktiga är att man kontinuerligt arbetar med att förbättra sin webbplats.

– Om man vill arbeta med tillgänglighet är det viktigt att man tänker på det redan i början av projektet. Men även att när man är färdig med webbplatsen tänker på hur innehållet är utformat. Det här är ingen punktinsats, man får arbeta med det hela tiden, säger han.

– En bra början är att använda W3C:s html-validator. Men det är viktigt att komma ihåg att tillgänglighet är så mycket mer än att bara skriva kod som validerar.