Juryn bedömer sajterna utifrån följande fem kriterier:

1. Utvecklingskraft
2. Utnyttjar internet på ett nyskapande sätt
3. Redaktionell kvalitet
4. Struktur och navigering
5. Funktionell design

Särskild vikt har lagts vid kriteriet utvecklingskraft, det vill säga hur mycket en sajt har utvecklats under året. Topp 100-juryn består av Internetworlds redaktion och fasta medarbetare.

Fakta om sajterna har tagits fram med hjälp av sajterna själva och konsultföretaget Alenio.